Eligibilitate

Completarea informaţiilor solicitate în cadrul acestui formular nu dă naştere niciunei obligaţii în sarcina BRD Finance IFN SA, în sensul de acordare a creditului solicitantului acestuia. BRD Finance îşi rezervă dreptul de a refuza cererea de credit în cazul în care datele cuprinse în documentele solicitate la încheierea contractului de credit sunt diferite de cele declarate la momentul introducerii cererii de credit, precum şi în cazul în care nu sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate pentru acordarea creditului solicitat. Datele cu caracter personal solicitate în cadrul prezentului formular vor fi completate numai de către titularul datelor personale. În cazul în care nu vei completa datele solicitate, vom fi în imposibilitatea de a-ţi comunica oferta noastră prealabilă pentru creditul solicitat. Subsemnatul sunt de acord ca BRD Finance IFN S.A. să prelucreze datele mele cu caracter personal declarate în prezentul formular, în  sensul Legii nr.677/2001, cu modificările şi completările ulterioare. BRD Finance IFN S.A. este operator de date cu caracter personal, autorizat sub nr. 1833 din Registrul de evidenţă a operatorilor de date personale.

 

Sediu social
Turn BRD, Bd. Ion Mihalache, Nr. 1-7,

Etaj 15, Sector 1, Bucureşti


Adresa de contact

Clădirea City Offices, Șos Olteniței, nr. 2,

etaj 4, sector 4, cod poștal 041312,

Bucureşti

Tel. +4021-301.48.26 ; Fax +4021-300.10.20