Eligibilitate

Completarea informaţiilor solicitate în cadrul acestui formular nu dă naştere niciunei obligaţii în sarcina BRD Finance IFN SA. Datele cu caracter personal solicitate în cadrul prezentului formular vor fi completate numai de către titularul datelor personale. În cazul în care nu vei completa datele solicitate, vom fi în imposibilitatea de a-ţi comunica oferta prealabilă pentru leasing-ul financiar solicitat. Subsemnatul sunt de acord ca BRD Finance IFN S.A. să prelucreze datele mele cu caracter personal declarate în prezentul formular, în  sensul Legii nr.677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, si sa le transmita catre BRD Sogelease sa le transmita catre BRD Sogelease. BRD Finance IFN S.A. este operator de date cu caracter personal, autorizat sub nr. 1833 din Registrul de evidenţă a operatorilor de date personale.

 

Sediu social
Turn BRD, Bd. Ion Mihalache, Nr. 1-7,

Etaj 15, Sector 1, Bucureşti


Adresa de contact
Str. Biharia, Nr. 67-77, Cladirea Metav,

Corp A1, Sector 1, Bucureşti,

Tel. +4021-301.48.26 ; Fax +4021-300.10.20