Accept prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de resurse umane

Prin transmiterea formularului de curriculum vitae  către BRD Finance IFN SA (de aici înainte « BRD  Finance»), declar că sunt de acord ca datele mele să fie prelucrate de  către BRD Finance în scopul desfăşurării activităţii de recrutare de personal. Confirm faptul că toate informaţiile din acest formular sunt adevărate şi complete. Cunosc faptul că BRD Finance prelucrează datele mele cu caracter personal în baza prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi pentru libera circulaţie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.
Declar că mi s-au adus la cunoştintă prevederile Legii nr. 677/2001 prin care am următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a mă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi pot contacta BRD Finance prin intermediul secţiunii "Feed-back client" din site. De asemenea, împuternicesc BRD Finance să furnizeze aceste informaţii autorităţilor abilitate de lege, la cererea acestora, în condiţiile legii.
Prin transmiterea formularului de curriculum vitae, declar că am citit, înţeles şi sunt de acord cu termenii şi condiţiile enunţate mai sus. Drepturile şi obligaţiile mele şi ale BRD Finance prevăzute de prezentul document vor fi interpretate şi guvernate în conformitate cu legea română.