BRD Finance

Alte informații

Dacă te afli într-unul din magazinele noastre partenere, întreabă operatorii de credite cum poți obține un produs BRD Finance. Răspunsul va fi: FOARTE SIMPLU!

 

CONDIȚII:

 • Cetățean român
 • Salariat, pensionar, persoană fizică autorizată
 • Vechime la locul de muncă: minimum 3 luni
 • Număr de telefon mobil personal

 

 

DOCUMENTE NECESARE:

 • Act de identitate 
 • Document care să ateste veniturile*

    *Împrumutătorul își rezervă dreptul de a solicita orice alte documente necesare

 

 

Pentru leasing-ul financiar, ai nevoie de:

 • cerere de leasing
 • acord consultare CRC
 • ultimul bilanț anual depus la ANAF, bilanțul semestrial depus la ANAF pentru anul curent (dacă este disponibil), precum şi balanța aferentă ultimului bilanț depus
 • Certificat de înmatriculare (CUI)
 • factura proformă şi specificații tehnice auto
 • declarație beneficiar real
 • proces verbal AGA de autorizație a achiziției în leasing şi desemnarea persoanei care va reprezenta societatea în relațiile cu BRD Sogelease (dacă este cazul)
 • documente de identificare a persoanei care reprezintă societatea (CI)
 • specimen semnatură în bancă

 

Vino cât mai curând cu documentele de mai sus la operatorii de credit din locațiile partenere!

 

*Împrumutătorul îşi rezervă dreptul de a solicita orice alte documente necesare.

 

BRD Finance
© 2016, Société Generale. Toate drepturile rezervate.