Prelucrarea datelor cu caracter personal

Ce sunt datele cu caracter personal

Scopurile și temeiurile utilizării datelor dvs.

De unde avem datele dvs.?

Dezvăluiri. Cine sunt destinatarii datelor dvs.

În ce țări vă transferăm datele

Cât timp vă păstrăm datele

Cum protejăm datele dvs.

Ce drepturi aveți?

Cum actualizăm politica de confidențialitate?

Contactează-ne

 

Dacă aveți orice fel de întrebări despre Politica noastră, sau doriți să vă exercitați drepturile dvs. în calitate de persoană vizată, ne puteți contacta folosind următoarele date de contact:

BRD Finance: În atenția: Responsabilului cu Protecția Datelor BRDF (DPO)

Adresa de Corespondență:  Clădirea City Offices, Șos Olteniței, nr. 2, etaj 4, sector 4, cod poștal 041312, București. Email: protectiadatelor@brd.ro

 

Puteți accesa aici documentul: Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

BRD Finance
© 2016, Société Generale. Toate drepturile rezervate.